Dingi

Birincil sekmeler

Son Değişiklik : 04.08.2018
Bu sayfaya katkıda bulunanlar : Cem Eğrikavuk, Hakan Tiryaki, Mehmet Erem

Karaya çıkmak ve benzeri işlerde kullanılan yedek kayık veya şişme bot, servis botu. Piyasa isimlerinden kaynaklı Zodyak veya Joker Bot.

Patalya

Yeni yorum ekle