Erimoupolis

Birincil sekmeler

Son Değişiklik : 07.10.2018
Bu sayfaya katkıda bulunanlar : Cem Eğrikavuk

Sidheros burnunun dört mil güneyinde, sadece batı ve kuzey havalara kapalı bir koy. Güzel bir plaj. Karayolundan da oldukça turist geliyor ama gece sakin.

Yaklaşma, Giriş, Uyarılar

Sidheros sayfasındaki uyarılar okunmalı.

Yanaşma, Demirleme

4-5 metre derinlikte kuma demir atılıyor. İyi tutuyor. Kuzey batılı rüzgarlarda çok sakin değil ama emniyetli.

İmkanlar
Map
Tam ekrana büyütmek için tıklayınız.
Windy