Kural 13 - Yetişme

Birincil sekmeler

Son Değişiklik : 14.06.2017
Bu sayfaya katkıda bulunanlar : Cem Eğrikavuk

(a) Bir tekneye yetişen diğer herhangi bir tekne bu Kuralların, Bölüm B. Kısım I ve Kısım II deki mevcut hükümlerine bakılmaksızın yetişilen teknenin yolundan çıkacaktır. 

(b) Herhangi bir tekneye, kemeresinin 22.5 derece (2 kerte) den daha fazla gerisindeki herhangi bir yönden yaklaşan bir tekne, yani yetişmekte olduğu tek-neye göre, geceleyin o teknenin sadece pupa fenerini görüp borda fenerlerinden hiçbirini göremiyecek mevkide bulunan tekne "yetişen bir tekne" sayılacaktır.

(c) Bir tekne diğer bir tekneyi yetişip geçtiği hususunda herhangi bir tereddüde düştüğü takdirde, kendini yetişen tekne sayarak buna göre hareket edecektir.

(d) İki tekne arasındaki kerterizlerde sonraki herhangi bir değişim, yetişen tekneyi bu Kurallara göre, aykırı geçen bir tekne yapmayacak veya yetişilen tekne tam olarak geçilinceye ve neta oluncaya kadar, yetişen teknenin yükümlülüğünü kaldırmayacaktır.

Açıklama

En öncelikli kurallardan biridir. Eğitimlerde yelkenli / motorlu ve sancak / iskele kurallarından sonra anlatıldığı için, pek çok amatör denizci Yetişen Tekne kuralının hepsinden öncelikli olduğunu atlar.

Yetişen tekne her durumda yol vermek sozundadır. Yelkenli bir tekne, motorla seyreden bir tekneye arkadan yetiştiğinde de yol verir. Yelkenli bir tekne, başka bir yelkenli tekneye yetiştiğinde, sancak/iskele ve rüzgaraltı/rüzgarüstü durumlarına bakmaksızın yol verir.

Yetişen tekne, öndeki tekneyi tam olarak geçene kadar yol vermeye devam eder.


Sancak İskeleye bakmaksızın yetişen tekne yol verir.


Arkadan gelen yelkeli, rüzgarı sancak / iskeleden kullanmasına bakmaksızın yol verir. Yetiştiği teknenin önünden neta olana kadar yol vermeye devam eder.


Yeni yorum ekle