Kural 15 - Aykırı Geçiş

Birincil sekmeler

Son Değişiklik : 14.06.2017
Bu sayfaya katkıda bulunanlar : Cem Eğrikavuk

Kuvvetle yürütülen iki teknenin çatışma tehlikesi doğuracak şekilde birbirini aykırı olarak geçmeleri halinde, diğer tekneyi sancak tarafından gören tekne onun yolundan çıkacak koşullar elverdiği takdirde diğerinin pruvasından geçmekten kaçınacaktır. 

Yeni yorum ekle