Kural 18 -Tekneler Arasındaki Sorumluluklar

Birincil sekmeler

Son Değişiklik : 14.06.2017
Bu sayfaya katkıda bulunanlar : Cem Eğrikavuk

9, 10 ve 13 sayılı Kuralların aykırı hükümleri hariç:

(a) Üzerinde yol bulunan Kuvvetle yürütülen bir tekne

(i) Kumanda altında bulunmayan,
(ii) Manevra yapma gücü kısıtlı olan, 
(iii) Balıkçılıkla uğraşan,
(iv) Yelkenli
bir teknenin yolundan çıkacaktır.

(b) Üzerinde yol bulunan bir yelkenli tekne, 

(i) Kumanda altında bulunmayan,
(ii) Manevra yapma gücü kısıtlı olan, 
(iii) Balıkçılıkla uğraşan
bir teknenin yolundan çıkacaktır.

(c) Üzerinde yol bulunan balıkçılıkla uğraşan bir tekne olanağı kadar: 

(i) Kumanda altında bulunmayan,
(ii) Manevra yapma gücü kısıtlı olan
bir teknenin yolundan çıkacaktır.

(d)

(i) Kumanda altında olmayan veya manevra yapma gücü kısıtlı olan bir teknenin dışında hiçbir tekne, içinde bulunduğu koşulların elvermesi halinde, kendi su çekimi nedeniyle kısıtlı olan ve 28 nci kuraldaki işareti gösteren birteknenin emniyetle geçisine engel olmayacaktır.
(ii) Kendi su çekimi nedeniyle kısıtlı olan bir tekne özel durumunu gözönünde tutarak dikkatle seyredecektir. 

(e) Su üzerinde bulunan bir deniz uçağı, genellikle, bütün teknelerden tamamen neta bir halde bulunacak ve bunların seyrini engellemekten kaçınacaktır. Çatışma tehlikesinin var olduğu koşullarda bu bölümdeki kurallara uyacaktır. 

Açıklamalar

Motorla yürütülen bir tekne, yelkenli bir teknenin rotasındna çekilecektir.

Hatırlatmalar:

Yelkenleri açık olmasına rağmen, motoru da çalışan bir tekne Motorla Yürütülen bir tekne kabul edilecektir ve bu kuraldan faydalanamaz.

Bu kuralların ruhunda "manevrası kolay olan teknenin zor olana yol vermesi" var. Çok büyük gemilerin, küçük yelkenlilere yol vermesini beklemek makul olmuyor.

"Motorlu tekne her zaman yelkenliye yol verir." diye bir kural yok. Pek çok istisnası var. Sık yaşanan iki tanesi:

Arkadan yetişen tekne yelkenli de olsa, motora yol verir. (Kural 13)

Dar kanallarda ve trafik ayrım düzeni olan bölgelerde rotasında giden motorlu teknelerin yol hakkı vardır. (Kural 9 ve Kural 10)

Yeni yorum ekle