Ana Sayfa

Birincil sekmeler

Son Değişiklik : 09.06.2018
Bu sayfaya katkıda bulunanlar : Cem Eğrikavuk, Hakan Tiryaki, Mehmet Erem

Arama formu

Seyir Rehberi
Tam ekrana büyütmek için tıklayınız.
Günün Makalesi

Navigasyonun Tarihçesi

Tarih Öncesi

Navigasyon ilk insanla başlamıştır denilebilir. Zira bir maddeyi görmek ve ona doğru gitmek de bir çeşit Navigasyondur. Çünkü görerek ve yön tayin ederek bir hedefe doğru gidiyorsunuz demektir ve basitçe Navigasyon yapmış oluyorsunuz manasına da gelir. Diğer bir deyimle görünen maddelerden yararlanarak yön tayin etmek veya bu maddelere nazaran nerede bulunduğumuzu kestirmek ve hareket noktasına tekrar dönmek, navigasyonun temelini teşkil eder. Buna ‘’Kara Navigasyonu’’ (Land Navigation) denir.

Dolayısıyla yüzen cisimlerin seyir istikametlerini tayin etmekle ‘’Deniz Navigasyonu’’ (Marine Navigation) ve daha sonra insanların uçmaya başlaması ile ‘’Hava Navigasyonu’’ (Air Navigation) ve çağımızda da Dünya sınırlarını aşmak suretiyle Uzay Navigasyonu (Space Navigation) doğmuştur.

Navigasyon kısa bir deyimle, bir noktadan diğer bir noktaya hareket eden bir geminin yönünü tayin edebilmesi olup, bunu emniyetle yapmakta bir sanattır. 6000 yıldan daha uzun bir süre önce doğan bu sanat, yakın senelerde büyük gelişmeler göstermiş, haritanın kullanılması ve çeşitli teknik aletlerle geminin mevkisinin bulunması ile bir ilim haline gelmiştir.

İlk Denizciler

İlk deniz seferlerinin navigasyonel kıymeti hemen hemen yok sayılır. Zira, Nuh’un gemisinde karayı bulmak için bir güvercin veya kumru kullanılmasından başka bir navigasyon bilgisine rastlanmamaktadır.

Eski denizci milletlerden Norveçli’ler ve Polenezyalı’lar kullandıkları methodlar hakkında birbirlerine ters rivayetlerden başka bir şey bırakmamışlardır. Fakat, bunların yaptıkları büyük seferlerde bilgilerinin oldukça ileri olduğu, çeşitli kaynaklardan anlaşılmaktadır. Yada bunların navigasyonal duyuşlarının ileri bir sanat halinde olduğunu kabul etmek gerekir. Tıpkı bazı hayvanlarda (kuşlar, balıklar vb.) olduğu gibi bu navigasyonal duyuş çok ileridir.

Bilinen kaydedilmiş  seyahatlerden ilki, Pytheas tarafından yazılmış (Yunan Astronom ve Navigatörü), Massalia’nı seyahatidir. M.Ö. 350-300 yılları arasında yapılan bu seyirde Akdeniz limanlarından İngiltere sahilleri, Norveç fiyordları, Batı Almanya nehirleri ve Baltık Denizine gidildiği anlaşılmaktadır. Pytheas’ın veya o zamanın diğer seyahatları, pusulasız, sextantsız, kronometresiz ve bugünün elektronik bilgilerinden yoksun yapılmıştır. Oysa onların bir seyir aletleri hiç olmazsa basit bir pusulaları olması gerekirdi. Bununla birlikte sahile sokularak ve sadece sakin havalarda ve gündüz seyir yapmış olmaları akla uygun gelmekte. Sahilden uzaklaştıklarında ise burundan buruna seyir yapıp ve hiçbir alet kullanmadan güneş, yıldız ve rüzgardan yararlanmış olmaları kuvvet ve ihtimaldir. Muhakkakki, sahilden uzak bir noktada nerede olduklarını kestirebiliyor ve kalktıkları yere tekrar dönebilmeyi becerebiliyorlardı. Bunda en büyük etken ise daha önceki dönemlerden gelen bilgi ve becerilerin birbirlerine aktarımıyla oluşuyordu. Zaman içerisinde Yunan ve Fenike’liler navigasyon ve yıldızların hareketlerini yeteri derecede öğrenmeye başladılar. Bugünkü astronomi seyrinin bazı kısımlarının pratik bilgilerini edinmeye başladılar. Sirocco diye bilinen Akdeniz sıcak rüzgarlarının çölden geldiğini, Mistral rüzgarlarının ise kuzeyden geldiğini keşfettiler. Daha eski zamanlardan bilinen kum saatleri veya zaman ölçü aletleri de vardı ve mesafeyi de belirli zaman aralığında çekilen kürek sayısıyla da hesaplayabiliyorlardı.{{-}}

Keşifler Dönemi

Pytheas devrini takiben navigasyon sanatı yavaş yavaş ilerleyerek 16.yy ilk yarısında önemli ilerlemeler kaydetti. Pytheas’dan 1800 yıl sonra İspanyol bayrağı altında seyreden Christopher Colombus Amerika’yı keşfetti (1492) ve Portekizli Magellan Atlantik Okyanusunu, yukarı güney enlemlerde katederek inandıklarının doğru olduğunu gösteren seferini gerçekleştirdi. Magellan bu seyahati için, haritacı Ruy Fleiro’dan onun haritalarını, Seyir Klavuzunu (Sailing Directions), Denizsel Cetvellerini (Nautical Tables), Astrolobunu (yıldızların yüksekliğini ölçen ilkel sextant) ve tüm bunları kullanabilmek için gerekli bilgilerin de hepsini aldı. Magellan 1519 yılında seyre başladığında tüm bunlarla birlikte yanında, rota çizmek için parşömen deriler, bir yer küresi, tahta veya metal teodoliteler (düşey veya yatay açıları ölçen alet), tahta/bronz quadrantlar (sextant’ların ataları), pusula, kum saati ve kıçtan atılan parakete vardı.

Martin Behaim’in Yer Küresi veya haritası, 1513 yılında Piri Reis Haritası, 1515 yılında Nurenberg’in Johann Schoner tarafından yapılmış Yer Küresi ve aynı yılda Leonardo da Vinci’nin Dünya Haritası hep kabataslak birer haritaydılar. O dönemlerde seyirden sorumlu kişiler bu kabataslak dünya haritalarını, güneşi ve volta seyir cetvellerini kullanarak, pusula ile dümen tutup, parakete ile mesafe bularak, belli istikametlerde seyir yapıyor, ancak hangi enlemde olduklarını bilmelerine karşın boylamlarını bilemiyorlardı. Çünkü boylam bulmak için kati bir yöntem henüz bulamamışlardı.

Magellan’ın kullandığı, zaman ölçen aletlerin boylam için kullanılmadıkları kesin olarak biliniyordu. Ancak 200 yıl sonra, kronometre kullanılmaya başlandıktan sonra seyir sorumlusu ilk defa boylam bulmaya muvaffak olmuş ve böylece denizde kati mevkiini (fix position) bulma imkanı elde etmiştir.

Kaptan Cook

İngiltere Kraliyet Bahriyesinden James Cook’un 1768-1779 yılları arasında yaptığı üç keşif seyahati, modern navigasyonun başlangıcı olarak kabul edilmektedir.

Kaptan Cook’un heyetini İngiliz İlim Teşkilatı destekliyordu ve o, en modern navigasyon aletleri, en ileri teknik ve en son bilgilerle denizde araştırma yapma işini üzerine alan ilk kaptandı.

Kaptan Cook, ilk seyahatinde bir hassas saat ve bir de Kraliyet Astronomundan alınan bir saat ile donatılmıştı. Bunlarla uzun ve sıkıcı hesaplar yaparak Ay’dan mesafe methodları ile Longitude (Long.) bulabiliyordu.

İkinci seyahatinde bunlara ilaveten denizcilerin istifadesine ilk kez sunulan 4 adet kronometre ile donatıldı. Böylece Cook, Pytheas ve Magellan’ın hayalinden bile geçmeyen bir katiyet ve açıklıkla gemisini seyrettirmek imkanını bulmuş oldu.{{-}}

Kaptan Cook’un çalışmalarıyla Astronomlar navigasyonun gelişmesinde büyük ilerlemeler kaydettiler. Güneş Sistemi Merkezil Teorisinin kabulüyle ilk resmi deniz almanağının basılmasına yol açılmış oldu. Elverişli harita projeksiyonları ile haritalar gelişti. Doğal Sapma (Variation)  daha iyi anlaşıldı ve pusula daha faydalı kılındı. Takiben Navigasyon Okulları kuruldu. Fazla matematikten kurtarılmış ve ancak lüzumlu esasları ihtiva eden navigasyon kitapları basıldı. Kullanılan paraketelerle daha doğru ve uygun değerler alınıp sürat ve mesafe tespit edilebildi. Bütün bunların en mühimi ise bugünün kronometresinin yapılmış olmasıdır.

Bu bağlamda Kaptan James Cook’un varlığı benim için çok önemlidir.

{{-}}

20. yy Navigasyonu

Temmuz 1952’de S/S United States gemisi tarafından yapılan seyahat, Kaptan Cook’dan 175 yıl sonra navigasyondaki ilerlemeyi örneklerle süsleyerek daha da açıklık kazandırdı. Çünkü bu, en modern aletlerle donatılmış ve tamamen navigasyonla ilgili bir transatlantik seferiydi. Navigasyon ilmi ile seyir gerçekleştirilmişti. Her seyir zabitinin bir sextantı vardı. Kaptan Cook’dan çok daha kesin ve doğru rasatlar yapabiliyorlar ve yüzyılların tecrübesi ile yapılmış elverişli, güvenilir kronometreleri ile rasat zamanını doğru olarak tespit edebiliyorlardı. Gyro pusula, Variation ve Deviation’sız Hakiki (Coğrafi) kuzeyi gösteriyordu. Kullanılan modern deniz almanağı, gök cisimlerinin koordinatlarını istenilen hassasiyetle gösteriyordu. Marcq St. Hilaire methodu ile ‘’Altitude and Azimuth’’ cetvellerinden mevki hatlarını bulmak kolaylıkla mümkün oluyordu.

En doğru haritalar, sahil seyri ve limanlar için Klavuz Kitapları (Pilots-Sailings Directions), sahillerdeki seyir yardımcıları ve fenerlerin özelliklerini gösteren Fener Risaleleri (List of Lights), Klavuz haritaları (Piloting Charts) ve ilgili maksatlar için çeşitli kaynaklardan istifade edebiliyorlardı.

Elektronikler artık seyir zabitine en büyük yardımcı konumunda yerlerini almaya başlamıştı. Radyo İşaretleri Kitabı (Radio Signals) ve hava raporları, kronometre kontrolü ile kötü havadan sakınmak mümkündü. Radyo İstikamet Bulucu (Radio Direction Finder) ile kerteriz almak ve telsiz telefonla deniz ve kara ile irtibat kurma imkanı vardı. Elektrik iskandili ile deniz derinliği, Radar ile siste bile mesafe ve kerteriz (bearing) alınabiliyordu. Loran kullanarak yüzlerce mil uzaktaki istasyonlardan kesin mevki konulabiliyordu. Bugün ise uzaya atılan uyduların sayesinde GPS sinyalleri kullanılarak Elektronik Navigasyon / Uzay Navigasyonu (Space Navigation) doğmuş bulunmaktadır.

Günün Seyir Noktası

Tuzla Koyu

Gökova Körfezi Liman Bölgesi güney kıyılarda Koyun Burnu ile başlar. Koyun Burnu ve Tuztutan Burnu arasında Tuzla Koyu yer alır.

Batıdan doğuya 2 mil genişliğindeki bu büyük koy büyük motoryatların ve guletlerin körfezde en sevdiği demirleme noktalarından biridir.

Ayrı birer koy olarak değerlendirilebilecek üç ünlü demirleme noktası vardır:
Tuzla - Gökova
Adalı Koy
Fener Koyu
Ayrıca özellikle sakin havalarda ve gündüz molalarında güney kıyısındaki 8-10 kovuk tekneye özel dinlenme yerleri olarak kullanılabilir

Yaklaşma, Giriş, Uyarılar: 

Tuzla Koyu içindeki bük ve kovukların çoğunda kıyı hızlı sığlaşır. Bazılarında kenarlarda hafif tehlikeli sualtı kayalıkları vardır. Eğer koltuk halatı ile kıçtan kara yanaşılacaksa biraz açıkta kalmak gerekebilir. Tornistan manevra sırasında kıyıya yanaşırken dikkatli olmakta fayda vardır.

Koyun tam ortalarındaki adacığın güney tarafında 70-80 metre su altı kayalıkları devam eder. Açığından geçilmesi önerilir.

Güney kıyıda tam ortalarda yer alan küçük burunun doğusunda Adalı Koy yer alır. Bu koya girerken burnun 50 metre kadar açığındaki ada ile ana kara arası sığlıktır, geçilmez.

Koy çevresinde arı kovanları çoktur. Koyun özellikle doğu tarafında yaz aylarında arı boldur. Fener bükleri şiddetli esinti nedeniyle arı açısından en rahat bölgedir.

Yanaşma, Demirleme: 

Koyun batı ucundaki Fener Koyu en güzel demirleme yeridir.

Rüzgar batıdan sert esiyorsa, alargada en güvenli konaklama yeri koyun doğu ucundaki Tuzla'dır. Biraz soluğan alsa da dip balçıktır çok iyi demir tutar.

Hava fırtınaya dönmedikçe, güney kıyıları da dahil tüm demirleme noktalarında uzun kaloma ve koltuk halatı ile güvenle kalınabilir.

Windy: 
Hoş geldiniz

İmece Deniz Ansiklopesine Hoşgeldiniz!

Burası bir Wiki. Yani içeriğini hep birlikte oluşturacağımız, hep birlikte güncel tutacağımız ve ihtiyaç duyduğumuzda başvuracağımız İmece Deniz Ansiklopedisi.

Ana fikri çok basit; mümkün olduğunca ilk elden ve güncel bilgilerle, sürekli güncelliğini koruyabileceğimiz bir "deniz ansiklopedisi" yaratabilmek. Tıpkı diğer Wiki denemeleri gibi; herkesin katkıda bulunabilmesi ve her ihtiyaç duyanın faydalanbilmesi için tasarlandı.

Sahibi ya da patronu yok; sahibi tüm yazarlar. Gittikçe kalabalıklaşacağını umduğumuz bir "Yazarlar Kurulu" var sadece.

İçerik ekleyebilmek ya da mevcut içeriği değiştirebilmek/düzenleyebilmek için üye olmanıza gerek yok. Tek ihtiyacınız bilginizi paylaşma isteği ve bunun için ayıracağınız kısa bir zaman. Bilgi eklemek/değiştirmek son derece kolay. Her sayfanın üzerinde yer alan "Düzenle" butonunu kullanarak son derece basit bir arayüzün yardımıyla metin, görsel ve video ekleyebilir, düzenleyebilirsiniz.

Üye olmak isterseniz de sorun yok, o da son derece kolay. Ön gereklilikler falan yok, bir iki dakikanızı ayırmanız yeterli. Önemli/önemsiz, VIP, kıdemli vs üye gibi statüler de yok. Tek derdimiz bir gün ihtiyaç duyulduğunda çözüm olabilecek her türlü denizcilik bilgilerini kullanılabilir ve güncel bir halde derleyebilmek.

Dedik ya, katkıda bulunmak çok kolay, deneyin. Hele ki hata yapmaktan hiç korkmayın. Her sayfanın tüm sürümleri veritabanında saklanıyor ve geri almak son derece kolay.

Wiki Kullanımı linkinden hemen hemen tüm ihtiyacınız olabilecek bilgiye ulaşmanız mümkün. Yine aşağıdaki linklerden yazarken dikkat etmeniz gereken hukuki, yönetimsel, teknik her türlü bilgiye ulaşabilir, Karalama Sayfası'nı kullanarak içerik düzenleme sistemimizi deneyebilirsiniz.

Wiki Yönetim Sistemi | Sorumluluk Reddi | Yazım Kuralları | Karalama Sayfası | Karar Defteri

Son bir not; ufak tefek tashih hatalarını dahi düzeltebilirsiniz. Nitekim basit bir cümle düşüklüğünü gidermek bile içeriğin daha kolay anlaşılmasını sağlayabilir. Yanlış ya da hatalı gördüğünüz içeriği düzeltmekten çekinmeyin.

Durmayın, siz de hemen başlayın bir yerinden bilgiyi, insanı insan yapan mirasımızı paylaşmaya...

Son Değişiklikler
Başlık Son Revizyon Güncellendi
Panel Gücü Ortalaması Dogan Erbahar 21/8/19
Tekne Seçimi Dogan Erbahar Sürümler 21/8/19
Tornistanda Manevra Anonymous Sürümler 21/8/19
Ters Kutup (Reverse Polarity) Özgür Ökten Sürümler 20/8/19
Ayvalık Marina recep ertürk Sürümler 20/8/19
Posidonion Mehmet Erem 20/8/19
Vilkadia Mehmet Erem 20/8/19
Yunanistan Cem Eğrikavuk Sürümler 14/8/19
Parga Cem Eğrikavuk 14/8/19
Lakka Paksos Anonymous Sürümler 13/8/19
Gaios Anonymous Sürümler 12/8/19
Preveze Cem Eğrikavuk Sürümler 7/8/19
KMT Yenileme Cem Eğrikavuk 6/8/19
Hava Durumu Tahmin Modelleri İlkay Ersoy 5/8/19
Büyük Çatı Mahir Günşiray Sürümler 4/8/19
Tonoz Ahmet Göktan Sürümler 26/7/19
Okluk Anonymous Sürümler 16/7/19
Sivriada barisbaykan Sürümler 13/7/19
Bozburun Anonymous Sürümler 13/7/19
Sancak Kontra Anonymous Sürümler 11/7/19

Sayfalar

Sözlükten

Yalı Kütüğü

(Waterways)

Güverteden akan suların gemi bordalarını kirletmemesi ve kemereleri kemere astar üzerinde sağlamlaştır­mak için geminin güvertesinin bordalarla birleştiği yere konulan gü­verteden yüksekçe ağaç veya madeni kuşak.


Yeni yorum ekle