Vathi - Pserimos

Birincil sekmeler

Son Değişiklik : 09.02.2017
Bu sayfaya katkıda bulunanlar : Mehmet Erem

Pserimos'un doğu tarafında, Türkiye'ye bakan, melteme kapalı geniş bir koy.
Bir patika ile 1 saatlik bir yürüyüşle adanın batı tarafındaki merkeze ulaşmak mümkün.

Yaklaşma, Giriş, Uyarılar

Koyun girişinde geceleri işaretli bir balık çiftliği var.

Yanaşma, Demirleme

Koyun içi kum, dip iyi demir tutuyor. Mümkün olduğu kadar içeri girip alargada kalmak genel uygulama. Rüzgarın yönüne göre kıyıdan koltuk almak mümkün.

Tesisler

Koyda balık çiftliğinin bekçi kulübesi haricinde yapı yok.
Sahil boş. Yürüyerek merkeze ulaşmak mümkün.

Map
Tam ekrana büyütmek için tıklayınız.
Windy